Shërbime kualitative dhe staf të shoqërueshëm

Lidheni biznesin tuaj me botën virtuale, çdo gjë profesionale

Zhvilloni biznesin tuaj duke e hapur atë përtej parashikimeve tuaja. Lidheni atë me botën virtuale, ku çdokush do të njoftohet ose do të ketë çasje me shërbimet tuaja. Çdo gjë tek ne është me e lira në treg, me kualitetin më të madh dhe me teknologjinë më të avancuar. Ne jemi për ju.

28
Klientë të kënaqur
80 %
Rritje vjetore
34
Projekte të kompletuara
1102349
Faqe Të Shërbyera

Bleje.NeT

  • BLEJE.NET
  • SHPEJT
  • KLIENT I KËNAQUR
  • PUNA JONË

Krijojmë, dizajnojmë dhe mirëmbajmë web faqe profesionale me çmime shumë të volitshme.

Faqen që e kërkoni do ta keni të gatshëm për një kohë shumë të shkurtër, aq profesionale sa e kërkoni.

Tek ne më e rëndësishmja nga të gjitha është që klienti të ndahet i kënaqur, tjerat janë bosh.

Puna jonë shihet qartë nga faqet e krijuara nga ne, të cilat mund t’i shikoni dhe ta vlerësoni vetë.

Rekomandimet

Me Bleje.NeT punoj nga viti 2012, dhe nuk kam pasur problem në asnjë moment. Përvoja ime është shumë e kënaqshme kur dihet që stafi i Bleje.NeT ka qenë në gatishmëri në çdo kohë për të më ndihmuar në problemet sado të vogla të faqes dhe në ndihmën e ofruar. Këtu nuk ndihem vetëm klient, por ndihem si mik ose antar i familjes.

Vlerat tona

Pse të na zgjedhni neve? Ne jemi kompani që ofrojmë shërbime të avancuara dhe jemi të hapur.

99.99% Uptime

Ne ju ofrojmë uptime prej 99.99% të garantuar, pra web faqja juaj do të jetë gjithmonë online.

Ndihmë 24/7

Si kompani e re, dëshirojmë që të gjithë klientët tanë të ndahen të kënaqur, andaj ofrojmë ndihme teknike 24/7 në probleme të lidhje me shërbimet tona (sado të pakta që mund të jenë).

Shpejtësi

Shërbimet tona janë të shpejta. Pos që përvetësoni shpejt një web faqe, poashtu edhe shërbimet e dizajnimit të faqes mund t’i merrni shpejtë dhe lirë. Gjithashtu nuk do të keni probleme me faqe dhe shpejtësia e faqes do të jetë shumë e kënaqshme.

Ekipa

e motivuar dhe profesionale

Mejdi Sadiku

FOUNDER & PROGRAMMER

Themelues i Bleje.NeT i cili mirret me Information & Technology nga viti 2006

Mentor Dërvodeli

DESIGNER

Dizajner me përvojë 7 vjeçare, kreativ dhe aftësi profesionale në punën e tij.

Altin Halili

FINANCE DIRECTOR

Menaxhimi financiar në kompani në mënyrë që kompania të jetë gjithmonë e qëndrueshme.

Orhan Hajrullahu

MARKETING MANAGER

I motivuar për punë, dhe i palodhur dhe profesional në profesionin e tij.

Bashkëpunim ndërkombëtar

Me qëllim të punës sa më profesionale dhe për synim të rritjes edhe më të madhe të kompanisë, kemi bashkëpunime ndërkombëtare me programerë të huaj si dhe klientë ndërkombëtarë në mbarë botën.

© 2012-2018 Bleje.NeT. All rights reserved.